Greve CSR-pris

Greve CSR-pris, som er indstiftet i 2019, gives i 2020 af Greve Kommune i samarbejde med GreveSolrødErhverv, til en virksomhed, der har vist, hvordan man kan gøre en særlig indsats for udsatte grupper.

Motivation for uddeling

CSR står for Corporate Social Responsibility, og oversættes ofte til virksomhedernes sociale ansvar. Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder handler samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold med mere. Greve CSR-pris, som er indstiftet i 2019, gives i 2020 af Greve Kommune i samarbejde med GreveSolrødErhverv, til en virksomhed, der har vist, hvordan man kan gøre en særlig indsats for udsatte grupper, og vise potentialet ved at ansætte ledige, der har brug for en ekstra hånd, eller har været uden for arbejdsmarkedet længe. Virksomhederne tager fx et socialt ansvar ved at sikre god trivsel blandt medarbejderne, forebygge stress og nedslidning eller ved at ansætte mennesker med andre udfordringer end ledighed. 

Panelets vurdering vil hovedsageligt fokusere på CSR i forhold til økonomisk bæredygtighed og menneskelig livskvalitet.

Indstillingskriterier

 1. Forebygger, at medarbejdere ender i langvarig ledighed, fx på grund af sygefravær
 2. Fastholder medarbejdere, som har svært ved at klare et arbejde på ordinære vilkår
 3. Rekrutterer medarbejdere, som behøver støtte i større eller mindre grad
 4. Arbejder med FN’s verdensmål 8* og 17*
 5. Støtter integration på arbejdsmarkedet for dem med fysiske eller psykiske udfordringer [ordinære timer – i forlængelse af eller uden for praktikforløb]

*FN’s Verdensmål #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst *FN’s Verdensmål #17: Partnerskaber for handling

Indstillingsperiode

Indstilling til Greve CSR-pris sker i perioden mandag, den 4. maj til mandag, den 10. august 2020.

Dommerpanel

 1. Helena Nymann, GreveSolrødErhverv (P)
 2. Mette Munk Sauvr, Jobcenteret
 3. Henrik Dahl, Nautic Marine
 4. Henrik Mørch, Blue Water Shipping
 5. Liselott Blixt, Formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
 6. Steffen Lind Sørensen, DHL Supply Chain 

Sammensætning

Dommerpanelet består af seks (6) medlemmer og er sammensat således, at hvert panel består af følgende:

(P) står for panelformand

Indstil din kandidat til Greve CSR-pris

  Forebygger, at medarbejdere ender i langvarig ledighed, fx på grund af sygefraværFastholder medarbejdere, som har svært ved at klare et arbejde på ordinære vilkårRekrutterer medarbejdere, som behøver støtte i større eller mindre gradArbejder med FN’s verdensmål 8* og 17*Støtter integration på arbejdsmarkedet for dem med fysiske eller psykiske udfordringer

  *FN’s Verdensmål #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst *FN’s Verdensmål #17: Partnerskaber for handling