Greve Miljøpris

Greve Miljøpris, som er indstiftet i 2019, gives i 2020 af Greve Kommune i samarbejde med WINadvokater, i anerkendelse af en særlig indsats inden for fire hovedtemaer: Klima, miljø, natur og energi.

Motivation for uddeling

Greve Miljøpris, som er indstiftet i 2019, gives i 2020 af Greve Kommune i samarbejde med WINadvokater, i anerkendelse af en særlig indsats inden for fire hovedtemaer: Klima, miljø, natur og energi. Prisen tilskynder, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats inden for de fire hovedtemaer og gør Greve til et attraktivt sted at drive virksomhed og bo for børn, unge og voksne. Prisvinderen har udført en ekstraordinær indsats, som ligger ud over lovgivningens krav og intentioner, der peger fremad og kan anvendes af andre. Det kan være en særlig indsats for renere teknologi, omstilling til bæredygtig produktion, et mindre ressourceforbrug eller implementering af deleøkonomiske forretningsmodeller. Det kan være aktiviteter, der på en effektiv, synlig, kreativ og nyskabende måde, har gjort klimatilpasning til en del af borgeres hverdag i Greve.

Indstillingskriterier

 1. Løser specifikke klima- miljø-, natur-, eller energiudfordringer med succes
 2. Øger bevidstheden og hensynet til klima- miljø-, natur- eller energiudfordringer
 3. Inddrager flere forskellige interessenter, borgergrupper eller skaber netværk
 4. Gør noget særligt for at fremme en sund miljøtilstand i Greve Kommune
 5. Har ydet en særlig indsats inden for miljø- og bæredygtighedsområde i Greve Kommune
 6. Effekten af indsatsen i.f.t. en miljømæssig problemstilling er målbar på kort eller lang sigt

Formålet med Greve Miljøpris er at øge den almindelige interesse for fremtidens klimaudfordringer, et renere miljø, etalsidigt dyre- og planteliv og et lavere ressourceforbrug i Greve Kommune.

Indstillingsperiode

Indstilling til Greve Miljøpris sker i perioden mandag, den 4. maj til mandag, den 10. august 2020.

Dommerpanel

 1. Allan Schouw-Petersen, WINadvokater
 2. Torben Hoffmann, Formand for Natur- og Miljørådet
 3. Bo Lund Mathiesen, L’Oréal Kasper Weitemeyer, iClimb
 4. Mortan Martinsson, Formand for Teknik- og Miljøudvalget
 5. Ole Holse, Holse & Wibroe

Sammensætning

Dommerpanelet består af seks (6) medlemmer og er sammensat således, at hvert panel består af følgende:

 • 1 prisejer/sponsor
 • 1-2 medlemmer af ErhvervsCentrets bestyrelse
 • 1-3 lokale virksomhedsejere
 • 1-2 råds- eller udvalgsformænd (Greve Byråd)
 • 1-2 tidligere modtagere af Greve Erhvervspris og/eller virksomhedsrepræsentanter

(P) står for panelformand

Indstil din kandidat til Greve Miljøpris

  Løser specifikke klima- miljø-, natur-, eller energiudfordringerØger bevidstheden og hensynet til klima- miljø-, natur- eller energiudfordringerInddrager flere forskellige interessenter, borgergrupper eller skaber netværkGør noget særligt for at fremme en sund miljøtilstand i Greve KommuneHar ydet en særlig indsats inden for miljø- og bæredygtighedsområde i Greve KommuneEffekt af indsats ift. en miljømæssig problemstilling er målbar på kort eller lang sigt