Indstilling: Greve CSR-pris

Derfor uddeler vi Greve CSR-pris

CSR står for Corporate Social Responsibility og oversættes ofte til virksomhedernes sociale ansvar.

Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder handler samfundsmæssigt ansvarligt, fx ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold med mere.

Greve CSR-pris er indstiftet i 2019 og gives af Greve Kommune i samarbejde med GreveSolrødErhverv til en virksomhed, der har vist, hvordan man kan gøre en særlig indsats for udsatte grupper og vise potentialet ved at ansætte ledige, der har brug for en ekstra hånd eller har været uden for arbejdsmarkedet længe.

Virksomhederne tager fx et socialt ansvar ved at sikre god trivsel blandt medarbejderne, forebygge stress og nedslidning eller ved at ansætte mennesker med andre udfordringer end ledighed.

Om Greve Business Awards

Indstil virksomhed til Greve CSR-pris

Indstil din favorit til Greve CSR-pris, som uddeles næste gang i 2022. Alle indstillinger er anonyme og offentliggøres ikke.

  Forebygger, at medarbejdere ender i langvarig ledighed, fx på grund af sygefraværFastholder medarbejdere, som har svært ved at klare et arbejde på ordinære vilkårRekrutterer medarbejdere, som behøver støtte i større eller mindre gradArbejder med FN’s verdensmål 8* og 17*Støtter integration på arbejdsmarkedet for dem med fysiske eller psykiske udfordringer

  Greve CSR-pris

  Hvem kan indstilles?: Der kan være flere gode grunde til at indstille din egen eller en anden virksomhed.

  Du kan vælge én eller flere på listen til venstre, når du indstiller virksomheden.

  Uddyb gerne, eller skriv en anden årsag end de nævnte i kommentarfeltet

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til indstilling- og/eller prisoverrækkelsen i september.

  Kontaktinformation
  +45 21 63 59 03
  ec@greve.dk
  Greve Business Awards