Indstilling : Greve Miljøpris

Derfor uddeler vi Greve Miljøpris

Greve Miljøpris er indstiftet i 2019 og gives af Greve Kommune i samarbejde med WINadvokater, i anerkendelse af en særlig indsats inden for fire hovedtemaer: Klima, miljø, natur og energi. Prisen tilskynder, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats inden for de fire hovedtemaer og gør Greve til et attraktivt sted at drive virksomhed og bo for børn, unge og voksne. Prisvinderen har udført en ekstraordinær indsats, som ligger ud over lovgivningens krav og intentioner, der peger fremad og kan anvendes af andre. Det kan være en særlig indsats for renere teknologi, omstilling til bæredygtig produktion, et mindre ressourceforbrug eller implementering af deleøkonomiske forretningsmodeller. Det kan være aktiviteter, der på en effektiv, synlig, kreativ og nyskabende måde, har gjort klimatilpasning til en del af borgeres hverdag i Greve.

Indstil virksomhed til Greve Miljøpris

 Indstil din favorit til Greve Miljøpris, som uddeles næste gang i 2022.Alle indstillinger er anonyme og offentliggøres ikke.

  Løser specifikke klima- miljø-, natur-, eller energiudfordringerØger bevidstheden og hensynet til klima- miljø-, natur- eller energiudfordringerInddrager flere forskellige interessenter, borgergrupper eller skaber netværkGør noget særligt for at fremme en sund miljøtilstand i Greve KommuneHar ydet en særlig indsats inden for miljø- og bæredygtighedsområde i Greve KommuneEffekt af indsats i.f.t. en miljømæssig problemstilling er målbar på kort eller lang sigt

  Greve Miljøpris
  Vejledning: Du skal kunne sætte hak i alle felter nederst i formularen og din indstilling skal begrundes for at komme i betragtning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til indstilling.
  Kontaktinformation
  +45 21 63 59 03 
  ec@greve.dk
  Greve Business Awards