Seneste vindere

Greve Business Awards

Seneste vindere

Her kan du læse om de virksomheder, der løb med priserne ved Greve Business Awards i 2021. 

Champagne for alle vinder Greve Erhvervspris

Motviation:  Champagne for alle er både innovativ og energisk. Det er en virksomhed, som på forbilledlig vis skaber begejstring hos sine kunder, og som spreder god karma og hjælper andre frem. Virksomheden har udviklet et stærkt koncept, som på kort tid har opnået stor udbredelse og popularitet. Succesen får imidlertid ikke ledelsen til at tage let på opgaven. Man undersøger konstant, hvordan man kan udvikle sit produkt og opfinde nye tiltag eller nye måder at gøre tingene på. På sociale medier er virksomheden virkelig slået igennem, og man gør sig i den grad positivt bemærket. Det er med andre ord en rigtig solstrålehistorie, som er med til at sætte fokus på Greve som et attraktivt sted at drive forretning. Og så er det en virksomhed, hvis store engagement og autencitet tjener som en inspiration for hele erhvervslivet og er med til at brande Greve Kommune.

B-Bikes vinder Greve Iværksætterpris

Motivation: Greve Iværksætterpris går til B-Bikes, som på få år er gået fra at være et lille selskab til nu at være en betydelig lokal aktør, der også er vokset kraftigt uden for Greves grænser. Virksomheden udviser social ansvarlighed og bidrager positivt til brandingen af Greve. Ledelsen fremstår iderig og visionær og er med til at skabe en aktiv og dynamisk kommune. Virksomhedens produkter bidrager samtidig til at løse vor tids store udfordring: At vi som samfund skal foretage en omfattende grøn omstilling inden for en kort årrække. B-Bikes er i løbet af få år er vokset fra 1 til 27 ansatte og er vækstet ud af deres tidligere lokaler, men heldigvis har valgt fortsat at blive her i Greve Kommune, mens de også har åbnet flere nye afdelinger rundt omkring i landet. 

IMAS vinder Greve Uddannelsespris

Motivation: IMAS er en virksomhed, der har gennemgået en flot udvikling og har formået at vækste i en hård branche. IMAS har uddannelses- og kompetenceløft som strategisk ledelsesfokus og tager et stort ansvar i lokalområdet ved at have fokus på at have lærlinge og gør en aktiv indsats for elever. Det er samtidig en virksomhed, der skaber rum for andre på arbejdsmarkedet. Og så er det en virksomhed, der aktivt har valgt Greve til ved at flytte fra Ishøj til Greve. 

BILKA i Waves vinder Greve CSR-pris

Motivation: Årets CSR-pris gives til BILKA i Waves, der tager et stort lokalt ansvar. Virksomheden løfter et stort socialt ansvar ved at åbne dørene til arbejdsmarkedet og gør en særlig indsats for udsatte grupper og viser potentialet ved at ansætte ledige, der har brug for en ekstra hånd, og som måske har været uden for arbejdsmarkedet længe. BILKA i Waves har samtidig på forbilledlig vis udmærket sig ved at engagere sig i lokalsamfundet, hvad end det er i projekter om at skabe Tryghed i Greve Nord eller engagement i den frivillige organisation Stop Spild Lokalt eller aktiviteter i samarbejde med den frivillige organisation Broen, som hjælper børn og unge med at få et aktivt fritidsliv, eller andre lokale aktiviteter såsom etablering af Greve Disc Golf banesundhedsfremmende aktiviteter

Snedkermester Arne Pedersen vinder Greve Miljøpris

Motivation:  Årets miljøpris gives til Snedkermester Arne Pedersen, der går forrest og tager bæredygtighedsdagsordenen ind i virksomheden og formår at koble virksomhedens miljøfokus med virksomhedens bundlinje. Virksomheden har på en nyskabende måde evnet at sætte fokus på ressourceforbruget i dagligdagen ved at tilskynde medarbejdere til bæredygtigt indkøb og opmærksomhed på et mindre ressourceforbrug i produktionen. Snedkermester Arne Pedersen har samtidig taget kreative midler i brug ved at skabe rum for, at overskydende materialer fra produktionen kan komme lokalsamfundet til gavn i stedet for at ende i skraldespanden ved at have implementeret bæredygtighedscontaineren Berta, så bl.a. lokale foreninger kan gøre brug af overskydende materialer.